Linkbuilding/Outreach

Muilla verkkosivustoilla viittaaminen verkkosivustoonne on tärkeää, jotta käyttäjät ja hakukone löytävät juuri teidän yrityksenne. Samalla linkitetyt linkit merkitsevät paljon sijoitukseenne hakukonetuloksissa.

Nykyisin painoarvoa luo niiden sivujen laatu ja osuvuus, jotka viittaavat teidän kotisivuillenne – ja tapa jolla tämä ohjaa kotisivuillenne – painavat paljon Googlen arvioidessa kotisivujanne. Tämä asettaa korkeammat vaatimukset linkkienrakentamiselle, mikäli tarkoituksena on menestyä Googlen algoritmeissä.

Tästä syystä toteutamme aina tarkan analyysin mitkä linkkienrakennustavat ovat parhaat juuri yrityksenne toimialalle ja, jotka ovat johtavia eri verkkomedioissa. Samalla kartoitamme myös mitä uusia mahdollisuuksia on olemassa sekä miten voimme kehittää linkkienrakennusta oleellisen sisällön perusteella.

Linkkienrakennus ja Obsidian Digital

Olemme SEO-toimisto ja standardinamme on hyvä linkkienrakennus. Siksi suoritamme aina syvällisen analyysin mitä mahdollisia linkkienrakennusmenetelmiä johtavat verkkomediat käyttävät yrityksenne toimialalla. Seuraamme tarkasti niin nykyisiä kuin uusia mahdollisuuksia sekä linkkienrakennuksen laatua. Tarjoamme teille täydellisen ratkaisun yrityksenne linkkienrakennukseen – luonnollinen linkkiprofiili, monipuoliset ja hyvät linkit, iso linkkivalikoima, pätevät tekstienkirjoittajat sekä linkkien rakennus trendien mukaan kuukausittain.

Sisäinen ja ulkoinen linkkienrakennus

Linkkienrakennuksen erilaiset muodot pitävät sisällään erilaisia asioita ja niitä käytetään hieman eri tavoin. Seuraavassa esittelemme kaksi käytetyintä linkkienrakennuksen muotoa:

Sisäinen linkkienrakennus

Sisäisesti rakennettujen linkkien on tarkoitus ohjata sinua kotisivuillasi. Ja kun näin ollen luot sisäisen linkin, tarkoittaa se sinun omia sivujasi eli yhdeltä sivulta toiselle. Linkkienrakennusta käytetään saamaan kokonaiskuva ja luonnollista liikennettä sekä pitämään kävijät kotisivuillasi kauemmin, jotta mahdollisuudet saada heidät ostamaan olisivat paremmat. Tästä syystä sisäisesti rakennettujen kotisivuilla olevien linkkien avulla on tarkoitus sitouttaa niin sinut itsesi kuin kävijäsi. Lisäksi sisäisillä linkeillä on myös vaikutusta Googlen hakutuloksissa. Linkkien käyttö tässä yhteydessä kertoo Googlelle mitkä kotisivusi sivut ovat tärkeimmät – koska näihin on yleensä linkitetty sisäisesti eniten.

Ulkoinen linkkienrakennus

Ulkoinen linkkienrakennus käsitetään viittausten hakemisena muilta kotisivuilta omalle sivustolle. Mikään muu ei tässä ole niin tärkeää kuin olemassa olevat kotisivut sekä se mistä linkki alunperin ohjataan kotisivuillesi.

Ulkoisten linkkienrakenuksessa oleellisuus ja konteksti ovat ratkaisevia tekijöitä. Mikäli kävijät esimerkiksi klikkaavat ulkoista linkkiä poistuakseen kotisivuilta heti, huonontaa tämä hakukoneoptimoinnin merkittävyyttä.

Tämä kertoo Googlelle, että sivusto jolle he linkkisi kautta klikkaavat, ei ole saanut tästä mitään arvoa ja näin ollen tämä vaikuttaa negatiivisesti kotisivuusi. Siksi on tärkeää, että linkki on rakennettu hyvin ja se tuo arvoa kävijöille, sillä tämä lisää sijoitustasi Googlen hakukoneessa.

Miten Google arvioi?

Jotta Googlen hakukoneen hakutuloksissa voi asettua kärkipäähän, tulee kotisivujesi vastata monia tekijöitä. Sinulla täytyy muun muassa olla hyvä sisältö ja hyvät referenssit useasta eri lähteestä – linkkien muodossa. Kotisivujesi laatu on kaiken A ja O.

Yksi tekijöistä joiden avulla Google sijoittaa verkkosivuja on sivuston sisällön laatu. Tästä syystä kotisivujesi sisällön tulee olla laadukas ja osua etsittävään aiheeseen. Lisäksi viestien/artikkeleiden/blogiviestiesi pituus määrää myös sen, pitääkö Google näitä ”sopivina”. Toinen tekijä ovat linkit, jotka tuovat liikennettä kotisivuillesi; niiden täytyy olla laadukkaita. Missä aikaisemmin Google priorisoi sivustolle viitattujen linkkien määrää, korvaa laatu nykyisin määrän tässä asiassa.

Tämä tarkoittaa, että ei riitä mistä linkkejä sivustolle viittaa. Sivuston, joka linkittää kotisivuillesi, täytyy olla osuva ja korkealuokkainen. Toisin sanoen sisällön laatu niin kotisivuillanne kuin myös linkitetyn verkkosivuston laadun ja kuinka monta muuta kotisivua sivustollenne linkittyy, määrää sijoituksen Googlen hakutuloksissa.

Mikäli laatu heikkenee joko omalla kotisivuillasi tai sivuillesi linkittävillä sivuilla, Googlen hakukone huomaa tämän heti ja tämä johtaa sijoituksen huonontumiseen hakukoneen tuloksissa.