Myyminen Amazonissa

Mikäli Amazonissa haluaa myydä tuotteita, on markkinointi olennaisena osana.

Amazon on paljon kaikkea käsittävä kanava, joka vaatii osaamista erilaisissa osa-alueissa.

Performance marketing - strateginen lähestymistapa vientiin

Amazon on muodostunut kaikenkattavaksi ja sivistyneeksi hakualustaksi vuoden 2019 aikana, joka vaatii, että yritykset ottavat huomioon algoritmin (A9) sekä siihen kuuluvan mainostyökalun nimeltä PPC.

Nämä kaksi asiaa ovat oleellinen osa yrityksen menestystä erityisesti lanseerausvaiheessa, mutta niiden tärkeys vähenee mitä pidemmälle prosessissa mennään. Tämä on olennaista koska lanseerauksen tuloksilla saattaa olla merkitystä tuotteiden esiintymiseen alustalla myöhemmässä vaiheessa.

Sparrauskumppani tietotaidolla ja kokemuksella läpi prosessin

Prosessi koostuu usein monista eri osista aina lanseerauksesta tuotteiden markkinointiin. Koska tämä on kanava, jota suomalaiset käyttävät yhä vain tuotteiden vientitarkoitukseen, saattaa prosessi itsestään olla raskas ja pitkäveteinen ennen kuin siinä pääsee alkuun.

Tästä syystä koemme, että monilla yrityksillä on tarvetta niin sanotulle sparraajalle, jolla on kokemusta ja osaamista, jonka varaan voi alussa nojata, kun näin suureen projektiin lähdetään.

Me autamme läpi koko prosessin

 

Autamme suomalaisia yrityksiä läpi koko prosessin – aina käyttöönotosta markkinointiin saakka. Teemme tämän, koska olemme tässä matkassa yhdessä mukana, jossa koemme suomalaisten yritysten yleensä pysähtyvän. Koska kaikki tapahtuu yhdellä kertaa ja samalla alustalla, on moni asia linkittynyt toisiinsa.

Tämä tarkoittaa, että mikäli vaiheessa 1. on tehty jotakin väärin, saattaa se pilata koko prosessin vaiheessa 4.

Tämä saattaa esimerkiksi vaikuttaa orgaaniseen sijaintiin negatiivisesti, mikäli tavaroita ei esimerkiksi toimita ajoissa. Tässä kohtaa me astumme esiin; autamme asiakkaitamme ja etsimme ratkaisun joka on optimaalisin, jotta tältä vältyttäisiin. Mikäli emme pysty tähän, etsimme tavan, jolla voimme vastata haasteelliseen tilanteeseen.

Toisille koko prosessi on virtaviivainen ja se toimii kuten kuuluukin, mutta monille tämä on kokonaan uusi osa-alue, joka vaatii sparrausta ja neuvonantoa käytännön toimiin. Tämän lisäksi aiheet kuten liittyminen, FBA -lähetys, säännöt, laki ja yleiset best-practice -toiminnat vaativat neuvontaa.

Koska Amazon on alusta, joka on saatavilla useassa eri maassa, autamme asiakkaitamme myös löytämään mikä markkinapaikka olisi juuri sopiva heille.

Tämä toteutetaan aina konkreettisen kyselyn avulla sekä tuotekategorioiden, koon ja kilpailun perusteella erilaisilla markkinoilla.

Tärkein pointti, mitä tulee myymiseen ja markkinointiin Amazonissa on se, että se täytyy tehdä oikein alusta saakka  – jokaisessa prosessin vaiheessa.

Mikäli tätä ei tee, saattaa sillä olla valtavia seurauksia tulevaisuuden myyntiin sekä suoritukseen alustalla. Näin ollen on tärkeä paneutua huolella eikä vain heittäytyä mukaan.