Amazon Ads

Amazon Ads on uusin tähti taivaalla, mitä tulee Amazoniin.  Aikaisemmin koko heidän mainosjärjestelmänsä on ollut sotkuinen ja käynyt läpi useat nimenmuutokset.

On ollut tietoinen valinta, että he ovat brändänneet uudelleen koko sisäisen mainosjärjestelmän, joka yhdistää toimintoja ja tämän avulla vähentää sekaannusta.

Amazonin PPC-järjestelmä lanseerattiin vuonna 2012, joka mahdollisti jälleenmyyjille sekä toimittajille tarjota hakusanaa, jonka avulla he tulivat näkyviin ensimmäisinä hakutuloksissa. Asetuksissa on monia jaettuja ominaisuuksia, joka muistuttaa paljon sitä, joka on vanha tuttu Google Ads (aikaisemmin nimellä AdWords).

Napsautushinnat ja muuntokurssit ovat verrattavissa Googleen

Napsautushinnat ja muuntokurssit ovat verrattavissa Googleen. Kun Amazonissa työskentelee PPC:n kanssa, ovat hinnat hieman erilaiset kuin mitä Googlella. Tämä etenkin, jos tarkastellaan Euroopan markkinoita, joilla kilpailu on vielä suhteellisen heikkoa verrattuna Yhdysvaltoihin.

Keskimääräinen hinta per klikkaus Amazonilla on noin 5,2 EUR

Keskimääräinen hinta per klikkaus Googlen eCommercessa on noin 7,5 EUR

Säästö tässä kohtaa on jo noin 30%.

Yllä esitetty data on globaalitasolla keskivertaista.

Amazon Ads ei pelkästään säästä napsautushinnoilla, vaan myös muuntokursseilla, sillä Amazon Adsin muuntokurssit ovat korkeammat.

Keskimääräinen muuntokurssi Amazon Adsillä on 10%.

Keskimääräinen muuntokurssi Google Adsillä on 2,81%.

Tällä hetkellä yllä oleviin lukuihin perustuen on selvää, että keskimääräinen muuntokurssi Amazonilla on merkittävästi heikompi kuin Googlella (lähde).

Amazon Ads vs. Google Ads

Mitkä ovat ne suuret erot? Helppo vertailu on verrata Google Ads shoppingia ja Amazon Adsiä.

Tarkastelemalla Amazon Adsin perustaa, voi huomata sen olevan paljon kuten Google Ads. Kaikkein myönteisin ero on, että siihen on helpompi lisätä mainoksia ja sillä tavalla saada paljon enemmän arvoa kuin mitä esimerkiksi Google Shoppingin kampanjoissa.

Amazon Ads-mainosohjelmasta löytää myös osaominaisuuksia. Nämä ovat kohdentamiseen tarkoitettuja ominaisuuksia, jotka muistuttavat Googlen samanlaisia Google Display Network (GDN). Kohdistusmahdollisuus vastaa ominaisuutta, jossa mainoksen voi suunnata käyttäjille, jotka muistuttavat tietyn verkkotunnuksen käyttäjää.

Amazon Buy Box

 

Tämä on Amazonilla paljon konkreettisempi toiminto, sillä voit kohdistaa mainoksesi tiettyä tuotetta, brändiä tai kategoriaa kohden. Voit myös manuaalisesti valita juuri ne tuotteet, brändit tai kategoriat, joiden ajattelet olevan tarkoituksenmukaisia näyttää samassa yhteydessä. Voit kohdistaa tuotteesi myös muuta kuin pelkkää hakusanaa kohden.

Tuoteoptimointi, kategoriakohdistus ja brändikohdistus

Kohdista tuotteet myös muuhun kuin vain hakusanaan

Riippuen markkinoista joilla toimit, on sinulla käytössä erilaisiin kohdentamiseen tarkoitettuihin työkaluihin. Eurooppalaisilla markkinoilla voit kohdistaa mainokset hakusanaa vastaan. Yhdysvaltalaisilla markkinoilla sinulla on käytössäsi enemmän kohdentamiseen tarkoitettuja metodeja.

 

Tuotteiden kohdentaminen

Jos haluat, että tuotteesi näkyvät jonkun muun tuotteen yhteydessä (ASINS) tai joissakin tietyissä tuotteissa, voit silloin hyödyntää tätä kohdistustapaa. Kun tämän kohdentamistavan yhdistää hinnoitteluun paikan mukaan, ovat tulokset erinomaisia. Tällä tavoin voi saada omat tuotteet näkyville jonkun tietyn tuotteen kohdalla, joka mahdollisesti on vaihtoehto kyseiselle tuotteelle.

Toiminto on erityisen tehokas – ja sitä voidaan verrata siihen, kun saat tuotteillesi näkyvyyttä kilpailijoiden kotisivuilla juuri heidän tuotteidensa alla.

Kategorioiden kohdentaminen

Suuntaa tuotteesi toisten tuotteisiin, jotka liittyvät johonkin tiettyy kategoriaan. Tuotteesi tulevat tällöin näkyville hakutuloksissa, missä ne esiintyvät muissa saman luokan kategorioissa tai tuotteissa, jotka juuri kyseisessä kategoriassa ovat määritelty mihin mainoksesi kohdistuu.

 

Brändin kohdentaminen

Onko sinulla kilpailija, jonka yhteydessä haluaisit näytettävän omia tuotteitasi? Mikäli näin on, on tämä toiminto silloin tehokas. Brändin kohdentaminen muistuttaa paljolti kategoriaan kohdentamista, mutta tässä käytetään kategorioiden sijasta tiettyjä brändejä. Brändin kohdentaminen on optimaalinen, jos sinulla on kilpailija, jolta tavoittelet asiakkaita itsellesi. Näin voit suunnata mainoksesi kohti kyseistä brändiä – ja sillä tavoin saada tuotteesi näkyville hakutuloksissa, jossa kilpailijan brändi ilmenee – tai vain tämän brändin tuotteissa.

 

Markkinoiden isot erot

Riippuen siitä millä markkinoilla myyt tuotteitasi, on markkinapaikkojen sekä markkinoiden välillä valtavia eroja. Tämä koskee niin normaalia hintatasoa, kilpailua kuin toimintojakin.

Googlessa saatavilla olevat toiminnot ovat yhtäläisiä huolimatta siitä katsotko amerikkalaisia vai eurooppalaisia markkinoita. Tämä ei vastaavasti päde Amazonin kohdalla. Kuten aikaisemmassa kappaleessa kuvattiin, on sinulla useita erilaisia tapoja kohdistaa ja suunnata tuotteita (muita hakusanoja vastaan), jos aloitetaan Amerikan markkinoilta.

Jos myyt Amazonissa Amerikassa, on sinulla enemmän toimintoja käytettävissä mitä tulee tuotteidesi markkinointiin. Eikä ole epäilystäkään siitä etteikö näin olisi, koska Amerikka on selvästi suurin markkinapaikka.

 

Kaksi toimintoa jotka tekevät kaksi suurinta eroa:

  • Tuote, kategoria ja brändin kohdentaminen
  • Early Reviewer Program

Lyhyesti kuvattuna Early Reviewer Program (ERP) on järjestelmä, joka muistuttaa hieman Amazon Vine:a. Mikäli myyt tuotteitasi Yhdysvaltain alustalla, voi tämän työkalun avulla lähettää sähköpostia ensimmäisille henkilöille, jotka ovat ostaneet samanlaisen tuotteen. Ostajia kannustetaan tekemään arvio, ja mikäli he tekevät sen, saavat he voucher-lipukkeen Amazoniin.

Tuotteidesi markkinointiin tarkoitettujen työkalujen erojen lisäksi kilpailumarkkinat ovat Amerikassa suuremmat.

Amerikka on alustojen kotimaa, jossa markkinaosuus on 50%. Lisääntyneen kilpailun voi huomata muun muassa keskiverto CPC:stä, joka on noin 30% korkeampi kuin eurooppalaisilla markkinoilla.

Sen lisäksi joissakin kategorioissa kilpailu on vieläkin valtavampaa, sillä Yhdysvalloissa hallitsee FBA kulttuuri, joka on laajentunut tapa hankkia passiivista tuloa.

Tästä syystä monet pienen painoarvon tuotekategorioista, joiden hinta on noin 14 EUR sekä yksinkertaiset tuotteet, ovat uskomattoman kilpailua lisääviä.

Lue 31 vinkkiä markkinoinnista Amazonissa

Puitteet ovat yksinkertaiset ja perustuvat hakusanoihin. Mikäli haluaa tulla nähdyksi hakusanalla ”mousepad for macbook”, voi tästä hakusanasta hyötyä. Jos taas on valinnut asettaa hinnoittelun korkeaksi, tuotteesi näytetään – ja maksaa tarvitsee vasta, jos käyttäjä/potentiaalinen asiakas klikkaa mainostasi.

Aikojen saatossa mainosformaatit ovat tulleet yhä sivistyneemmiksi ja kilpailu kovemmaksi, joka on myös luonut alustan, jossa on enemmän tilaa optimoinnille. Optimointi tapahtuu erilaisten toimintojen välillä, jotka täytyvät osata oikein minimoidakseen muuntohinnat ja kulutuksen niin, että todelliset voitot pysyvät korkealla.

 

Jäljitä tuloksesi –  automatisoi hinnoittelu

Kun työskentelet Amazonissa markkinoinnin parissa, on käytettävissäsi useita erilaisia ja helppokäyttöisiä työkaluja. Työkaluihin sisältyy muun muassa Sellics, joka on all-in-one työkalu.

Tämän työkalun avulla voit muun muassa:

  • Seruata orgaanista sijoitustasi hakutuloksissa
  • Asentaa varastonhallintaan tarkoitetun työkalun, jotta et koskaan ajaudu tilanteeseen, jolloin tuotteet olisivat loppu Amazonin varastosta (mikäli hyödyntää FBA:ta)
  • Automatisoida tarjoukset AcoS ja CPC-avulla sekä monia muita
  • Seurata todellisia voittojasi perustuen kulutushintoihin, Ad Spend ja fee’s
  • Seurata kilpailijoita
  • Review management -työkalu