Traede tarjoaa käyttäjäystävällistä B2B-myyntijärjestelmää hallintaan ja virtaviivaistamaan tilauksia tuotemerkkien ja jälleenmyyjien välillä.

Mainostaminen sosisaalisessa mediassa

Traede on suunnannut tuotteensa jo alusta alkaen muotiteollisuudelle, jossa uudet mallistot, laajat tuotevalikoimat ja toistuvat tilaukset ovat arkipäivää. Tähän perustuen oli mainoksen tarkoituksen toiveena päästä kiinni suoraan yrityksen päätöksentekijään. Toisin sanoen tehtävänä oli löytää neula heinäsuovasta.

Tästä syystä suosittelimme Obsidianilla alusta asti, että Traede hyödyntäisi sosiaalisessa mediassa mainostamista – erityisesti Facebookissa ja Linkedinissä. Tämän avulla he voisivat löytää oikeat päätöksentekijät perusteellisen kohderyhmäasettelun kautta.

Käytössä olevista sosiaalisista medioista valitsimme matkan varrella keskittyä 100% Facebookiin. Päädyimme tähän, koska Linkedinin mainosalusta ei ollut tarpeeksi kehittynyt, joka puolestaan johti rajoittamaan toimintaan sen sijaan, että se olisi edistänyt sitä. Tarkemmin sanottuna tässä oli mahdollisuus rakentaa virtaus, jossa Linkedinin pikseli-seuranta ei mahdollistanut määrittämään käyttäjäperusteisia kävijäaikavälejä (päivien määrä viimeksi sivustolla vierailleille).

Push-mainokset volyymin lisääjinä

Traede on suunnannut tuotteensa jo alusta alkaen muotiteollisuudelle, jossa uudet mallistot, laajat tuotevalikoimat ja toistuvat tilaukset ovat arkipäivää. Tähän perustuen oli mainoksen tarkoituksen toiveena päästä kiinni suoraan yrityksen päätöksentekijään. Toisin sanoen tehtävänä oli löytää neula heinäsuovasta.

Tästä syystä suosittelimme Obsidianilla alusta asti, että Traede hyödyntäisi sosiaalisessa mediassa mainostamista – erityisesti Facebookissa ja Linkedinissä. Tämän avulla he voisivat löytää oikeat päätöksentekijät perusteellisen kohderyhmäasettelun kautta.

Käytössä olevista sosiaalisista medioista valitsimme matkan varrella keskittyä 100% Facebookiin. Päädyimme tähän, koska Linkedinin mainosalusta ei ollut tarpeeksi kehittynyt, joka puolestaan johti rajoittamaan toimintaan sen sijaan, että se olisi edistänyt sitä. Tarkemmin sanottuna tässä oli mahdollisuus rakentaa virtaus, jossa Linkedinin pikseli-seuranta ei mahdollistanut määrittämään käyttäjäperusteisia kävijäaikavälejä (päivien määrä viimeksi sivustolla vierailleille).

Push-mainokset volyymin lisääjinä

Edellä mainitun syyn vuoksi ensimmäinen tehtävä oli löytää kohderyhmiä, joissa kuvittelimme konkreettisen päätöksentekijän olevan.

Tämä toteutettiin suodattamalla CVR-numeron avulla asiaankuuluvat toimialat, työnimikkeet, sähköpostiosoitteet sekä teollisuuden kiinnostavuuden. Tavoitteena oli ”ruokkia” uudelleenkohdentamiseen tarkoitettua flowta, joka lopulta keräisi yhteen ne henkilöt, jotka osoittivat kiinnostusta vierailla Traedes’ kotisivuilla.

Avain kiinnostuksen hankkimiseen kohderyhmässämme oli hyödyntää videota sekä kanvas-formaattia konkreettisella mainostekstillä, johon ideaaliset asiakkaat pystyivät helposti samaistumaan.

Evergreen Retargeting Flow -uudelleenkohdentaminen

Vierailtuaan Traedes’ kotisivuilla, käynnistyi niin kutsuttu ”Evergreen retargeting Flow”. Loimme tähän mainosten virran, jotka muuttuivat joka neljäs päivä sen mukaan miten kävijät vuorovaikuttivat mainostemme kanssa.

Flow määriteltiin konkreettisesti Liidimainosten ja Klikkausten yhdistelmänä verkkosivustojen mainoksissa 12 päivän aikana, jonka aikana yritimme saada yhteyden kiinnostuneisiin henkilöihin. Evergreen Flow’n tarkoituksena oli hyödyntää erilaisia mainoksia, joiden periaatteen mukaan reagoimme erilaiseen sisältöön. Tässä prosessissa toimintakutsu oli keskiössä, jossa yritimme saada vierailijat ilmoittautumaan mukaan verkkoseminaariin, osallistumaan Traedesin seuraavaan seminaariin tai vastaanottamaan velvoittamattoman puhelinsoiton. Toisin sanoen, käytössä ei ollut mainoksia, jotka olisivat yrittäneet saada kohderyhmän vierailemaan kotisivuilla ja etsimään Traede:n omin päin.

Mainostaminen yhdinkohderyhmää kohden

Sen jälkeen kun olimme tunnistaneet parhaat kohderyhmät ja saaneet kotisivuille lisää liikennettä, jotta pystyimme perustamaan look-a-like-kohderyhmän perustuen kävijöhin, loimme uuden push-kampanjan. Tämä luotiin liidimainoksena, jossa ilmoittautuneet vastaanottivat lehtisen B2B-yrityksen optimoinnista.

 


Tämän ansiosta pystyimme pehmeän muunnon kautta saamaan sähköpostiosoitteita henkilöltä, jotka muuten vain työskentelivät B2B-yrityksessä. Tällä tavoin saimme luotua kontaktin mahdollisiin asiakkaisiin.

Tulokset

Traede on suhteellisen monimutkainen tuote, joka tarkoitti sitä, että tarvittiin paljon kosketuspintaa hankkimaan todellinen ostaja. Facebookin osalta tavoitteena oli luoda kohderyhmä hankkimaan tarvittavia liidejä, joita Traedes’ omat myyjät pystyivät jälkikäteen käsittelemään heidän omalla asiantuntemuksellaan.

Työmme tuloksena hankimme kuukausittain noin 5-60 liidiä ja kaikki tämä sen jälkeen, kun työskentelimme tapahtumamainoksen kanssa, latausten tai suorien ”Soita minulle” -liidien kanssa.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Traeden kanssa noin puolentoista vuoden ajan ja tässä ajassa yritys on kasvanut niin paljon, että oli taloudellisempaa ja strategisempaa hankkia sisäinen markkinointikonsultti, joka pystyisi hoitamaan Traeden digitaalisen markkinoinnin.

Olemme iloisia Traedes’ puolesta ja toivotamme heille onnea ja menestystä tulevaisuuteen!

traede-case-274x49

Haluatko tietää enemmän?

You are always welcome to contact us for a non-committal talk.

+45 60 73 60 60
hti