Georg Jensen Damask – Kuninkaallisia tuotteita – on nykyaikainen tekstiiliyritys verkkokaupalla, kivijalkaliikkeillä ja, joka on paikalla noin 70 eri maassa.

Strategia ja ratkaisu

Historia, joka ulottuu yli sukupolvien (aina vuodesta 1756 lähtien) ja yhteistyö Tanskan kuninkaallisten kanssa, edustaa Georg Jensen Damaskin ainutlaatuista käsityölaatua ja ajatonta suunnittelua kaikenlaisille tekstiileille kotona.

Georg Jensen Damask on tällä hetkellä läsnä yli 70 maassa. Painopiste on aina ollut omissa, fyysisissä kivijalkamyymälöissä sekä vähittäiskaupassa, mutta vuonna 2017 he muuttivat myyntistrategiaansa, joka oli täsmällisemmin kohdennettu kuluttajille.

Georg Jensen Damask -mainosalusta luotiin vuonna 2015, mutta se ei heti saanut haluttua kävijäliikennettä. Digitaalinen näkyvyys oli rajallinen ja yrityksellä oli suuri halu siirtää myyntiä myymälöistä ja vähittäismyynnistä heidän verkkokauppaan.

Saadakseen kannattavuutta, Georg Jensen Damask -yrityksen tapauksessa, digitaalisten kanavien kautta saavutettava synergia oli oleelleellinen. Tämä edellytti punaisen langan luomista eri kanavissa, mukaan lukien mainonta erityisesti sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa, Instagramissa ja Googlessa.

Lähestymistapa

Georg Jensen Damaskin aiemmat online-asetukset kohdensivat ja kommunikoivat yksinomaan tarjousten metsästäjille.

Tämän yritys halusi muuttuvan. Tämä vaati muutosta viestintään sekä analyysiä siitä, mistä pienimmät myyntiäedistävät asiakkaat tulivat. Toisin sanoen: kartoitusta digitaalisesta asiakassiirtymisestä ja bränditietoisuudesta aina lojaaliin asiakkaaseen saakka.

Obsidian Digital tuotti käyttäytymisanalyysin hakukoneiden, sosiaalisen median ja yrityksen oman tiedon perusteella. Tietoja käytettiin luomaan täysin uusi strategia, jonka avulla pystyttiin tukemaan verkkomyyntiä.

Vähemmän melua, enemmän myyntiä

Premium-tuotteiden, kuten Georg Jensen Damask, osalta asiakassiirtymä voi olla monimutkainen. Asiakassiirtymään saattaa mennä viikkoja, koska kestää kauan sovittaa jokaisen sosiaalisen median, hakukoneiden, sähköpostin ja muiden kanavien kosketuspisteitä.

Myynnissä matka on yhtä vuoristorataa ja, joka vaatii dynaamista sekä luovaa lähestymistapaa.

Obsidian perusti dynaamisen ja sovitettavan asennuksen Georg Jensen Damaskille, jossa Googlen ja Facebookin algoritmit määrittävät milloin tietty mainos näytetään. Oikeanlaisilla asetuksilla algoritmit ovat vahva liittolainen luovan työn kanssa, jota yritys jo entuudesaan tekee.

Kun asiakassiirtymä oli määritelty, oli helpompaa määritellä optimaalisin ratkaisu. Aikaisempi malli käytti markkinointikanavia ikään kuin ”siiloina” eikä antanut arvoa kanavalle, joka olisi ehkä lisännyt jopa myyntiä, vaikka kanava itsessään ei ollut asiakassiirtymän viimeinen vaihe.

Suoritus

Obsidian Digital keskittyi hakukoneisiin, sosiaaliseen mediaan ja sähköpostimarkkinointiin parasta tekniikkaa hyödyntäen. Nämä kanavat tukevat koko asiakasmatkaa ja niitä voidaan käyttää niin brändäämiseen kuin myös suorittamiseen.

Suoritus jaettiin kolmeen vaiheeseen: 1) Analyysi, 2) Asennus 3) Jatkuva kampanjoiden optimointi.

Hakukoneet kattoivat koko asiakassiirtymän, jossa suurimman osan kasvusta takasi Google Shopping.

Sosiaalista mediaa käytettiin push-mainonnan tukemiseen ja sähköpostiosoitteiden keräämiseen. Luomalla räätälöityjä Facebook ja Instagram -virtoja, saatiin sijoitetun pääoman tuotto säilytettyä samalla kun volyymi saatiin kasvamaan.

Sähköpostimarkkinointia käytettiin yhdistelmänä push-mainonnan ja uudelleenkohdentamisen kanssa. Ensiksi mainittu toteutettiin kampanjoiden muodossa ja toiseksi mainittu potentiaalisen asiakkaan käyttäytymisen perusteella.

  • 72% Lisääntynyt liikevaihto
  • +555.000 Sähköpostiosoitelupaa saatu
  • 109% Stigning i organisk synlighed

Haluatko tietää enemmän?

You are always welcome to contact us for a non-committal talk.

+45 60 73 60 60
hti